En

Семинар для белорусских учителей и мультипликаторов

Группа белорусских учителей и мультиплакаторов побывала с визитом в Германии, во время которого состоялось изучение исторических мест та тему „История национал-социализма и трагедия Холокоста. Культура памяти Германии“. Наша программа включала в себя посещение дома-музея Ванзейской конференции, знакомство с памятными местами на вокзале Берлин-Грюневальд, откуда депортировали берлинских евреев, посещение мемориала «Всем убитым евреям Европы». Во время семинара, проходящего в дому-музее Ванзейской конференции, состоялись своеобразный workshop по фотографиям – как историческому источнику по изучению и интерпретации событий Второй мировой войны, вторым блоком стал рассказ нашего гида о том, каким образом работает дом Ванзейской конференции со школьными группами, следующий work-shop был посвящён прессе и пропаганде в Третьем рейхе. 
MOST - проект Европейского Союза по расширению профессиональных контактов между гражданами ЕС и Беларуси. Он позволит 1.500 участникам из Беларуси посетить ЕС. Проект реализуется Институтом им. Гёте в Минске и Британским Советом в Польше.
Па выніках семінара.
Паездка аказалася вельмі карыснай па шэрагу прычын. Стала больш зразумела, якія формы мемарыялізацыі падзей Халакоста (і ўвогуле Другой сусветнай вайны) робяцца ў Германіі. Як працуе грамадства па фарміраванні культуры памяці. Якія падыходы ў выкладанні гісторыі Халакоста ажыццяўляюцца ў некаторых музеях і ўстановах у Германіі. На аснове гэтых матэрыялаў мы плануем распрацаваць экскурсы, зрабіць макеты музейных экспазіцый.
Акрамя асноўнай мэты, якая ставілася перад удзельнікамі семінара быў атрыманы вельмі карысны досвед і інфармацыя па іншых тэмах. Семінар прымусіў задумацца і шукаць інфармацыю, паставіць ў план самаадукацыі вывучэнне тэм, якія былі раней па-за інтарэсамі, але аказаліся важнымі: іудаіка, антысемітызм, германістыка, генацыд у Свеце, у СССР, на Беларусі, Віцебшчыне.